Olika former av kurser

Föreläsningen innehåller forskning och teoretisk tillämpning av utepedagogiken. Efter föreläsningen får alla prova på ett upplägg/material. Workshopen avslutas med reflektioner och frågestund.


Pris: 1 200 kr/pers


Skolor som vill ha oss på besök kan med fördel ta kontakt för offert.


 

Föreläsning och workshop

En kompakt dag.


Vi börjar med föreläsning om utepedagogikens fördelar och forskningsrön i förhållande till kunskapskraven. Vad vinner vi?

Förlorar vi något?

Vi rätar ut eventuella frågetecken som rör hur det rent praktiskt går till att ha lektioner ute.


Vi lagar mat ute - tillsammans.


Eftermiddagen ägnar vi åt att titta på/pröva olika lektionsmaterial och reflektera över vilka olika förmågor som övas och vilka kunskaper som vinns.


Pris: 2 500 kr/pers

(inkl lunch och kaffe)


Skolor som vill ha oss på besök kan med fördel ta kontakt för offert.

Kurs under en dag

Tvådagarskurs

Två kompakta dagar som innehåller allt från föreläsning om utepedagogikens fördelar och forskningsrön till  lektionsmaterialtillverkning.


Dag 1:

Förmiddagen ägnas åt föreläsning och frågestund. Vad säger forskningen?  Vad vinner vi? Förlorar vi något? Hur går det till rent praktiskt att ha lektioner ute?


Vi provar på att laga mat ute

- tillsammans.


Eftermiddagen ger tillfälle till att pröva olika lektonsmaterial. Därefter ska den egna kreativiteten komma fram. Nu ska centralt innehåll/kunskapskrav omformas till praktiskt lektionsmaterial. Varje kursdeltagare ska ha en egen tanke och planering innan dagens slut.


Dag 2:

Förmiddagen ägnas åt att tillverka material och elevinstruktioner. 

Under en del av eftermiddagen provas de olika lektionsmaterialen av kursdeltagarna.

Samtal om egna tankar runt utepedagogiken.

Kursen avslutas med rekflektioner runt utepedagogik och kursens upplägg.


Kursen ger bäst förutsättningar när hela/stora delar av arbetslaget utbildas samtidigt.


Pris: 4 500 kr/pers

(inkl lunch och kaffe)


Arbetsgivare som anmäler till/beställer en kurs får reducerat pris beroende på antalet kursdeltagare.


Skolor som vill ha oss på besök kan med fördel ta kontakt för offert.