UTEbildning

För dig som jobbar i skola.

Åk 1 -9


Utebildning sker i alla olika skolämnen.


Utepedagogiken kompleterar den traditionella undervisningen.


Vi tror på lärande med hela kroppen. Detta hjälper knoppen.


En undervisning utomhus berikar elevernas utveckling, både socialt och språkmässigt.


När eleverna vant sig vid organisationen för utomhuspedagogiken är det enkelt att hantera lektioner ute i skogen.


Väljer du tvådagarskursen hos oss har du ett eget material med dig när du kommer tillbaka till din arbetsplats och kan börja direkt med

att praktisera UTEbildning. 


Våga lära ute!