Vad är utomhuspedagogik?

Vi kallar det UTEbildning och det innebär att vi har lektioner ute i naturen.

Detta för att komplettera den traditionella undervisningen.

UTEbildningen gäller alla skolämnen. 

Upplevelser i naturen och rörelse främjar inlärning och hälsa hos våra elever.


Våga lära ute! 


Klassrummen är stora.

Vi jobbar ofta med inplastat material men tar även naturmaterial till vår hjälp.

Kottar och grenar är fantstiska hjälpmedel.

Är pedagogen trygg i skogen blir eleverna trygga. Trygga elever lär sig bättre.


Våga lära ute!


Utomhuspedagogiken främjar alla elevers inlärning men främst de som behöver röra på sig mer.


Mer UTEbildning i Skolan!

Man använder både kropp och knopp.

Vi använder enkla hjälpmedel och ofta jobbar vi i grupp med uppgifterna.

Det blir en naturlig diskussion som

främjar förståelsen.


Dessutom finns det tillfällen då vi har åldersblandade grupper. Det ställer krav på de äldre barnen att hjälpa de yngre och vara goda förebilder. 


UTEbildning är bra!